Expresia drepturile omului e una dintre cele mai folosite în epoca în care trăim. La prima vedere, ea are un înţeles adânc, şi chiar aşa şi este atunci când omul la care se referă nu este rupt, prin voia proprie, de Creatorul lui. Modelul celor care afişează expresia drepturile omului adesea este omul umanist, autonom, care nu acceptă să i se îngrădească poftele (oficial li se spune libertăţi) şi face tot ce îi stă în putere pentru ca nimeni să nu îndrăznească a i se opune.